Giải pháp

bổ sung dinh dưỡng

Cho bà bầu

Nutristill 90

Bổ sung DHA, EPA, vitamin và khoáng chất cho cơ thể phụ nữ có dự định mang thai, đang mang thai và nuôi con bú

Nutristill 90

Bổ sung DHA, EPA, vitamin và khoáng chất cho cơ thể phụ nữ có dự định mang thai, đang mang thai và nuôi con bú

xem thêm

Nutristill 90

Bổ sung DHA, EPA, vitamin và khoáng chất cho cơ thể phụ nữ có dự định mang thai, đang mang thai và nuôi con bú

Bổ sung DHA, EPA, một số vitamin và khoáng chất cho
cơ thể. Hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho phụ nữ có dự
định mang thai, phụ nữ mang thai và phụ nữ nuôi con bú.

Công dụng

Phụ nữ có dự định mang thai, phụ nữ mang thai và phụ
nữ nuôi con bú

Đối tượng sử dụng

Uống 1 viên mỗi ngày, uống cùng 1 ngụm nước lớn

Hướng dẫn sử dụng

Hỏi & đáp

Accordion Panel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Câu hỏi 02

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Câu hỏi 03

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Câu hỏi 04

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Hỏi & đáp

Accordion Panel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Câu hỏi 02

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Câu hỏi 03

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Câu hỏi 04

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Liên hệ đặt hàng

    Liên hệ đặt hàng